top of page
Kasa krepseoppdrett er under utvidelse og det lages flere krepse dammer. Noen med en generasjon kreps i og noen med flere generasjoner kreps i. Det er i nå 5 dammer i drift her i 2022.
Dam nr 5 ble ferdig og fyllt med krepse yngel i juni 2022..
Dam nr 6 er straks ferdig laget.
Det skal bli totalt 9 dammer her og de er på ca 17x20 meter.
Fra 2023 vil anlegget være helse godkjent med besøk av vetrinær 4 ganger i året.
Det vil si at kreps herfra anlegget kan selges til akvariums butikker så privat personer kan ha norsk edelkreps i akvarium.
Dette i tillegg til at man kan levere kreps til utsetting i elver og vann der bestand er dårlig. (til utsetting må man ha myndighets godkjennelse)
Kan også levere krepse yngel til de ønsker å fore dem opp til salgbar størrelse om dette skjer i lukkede dammer eller i kar i tempererte bygg der krepsen vokser hele tiden hvis tematur er over 18 C  i vannet og krepsen blir stor på litt over et år(Til dette må man ha konsesjon)
I dammene her kan krepsen spise vannplanten chara som produserer oksygen og som krepsen gjerne spiser. Den settes ut før yngel kommer i dammene. Når yngel plasseres ut er det viktig at det er plangton i vannet da yngel spiser det.  Ellers fores det med korn,halm,ukokte små reker, oreløv, brennevesle og de spiser chara og andre ting. Så mest mulig naturlig mat her og ikke pellets. 
Har også gode kontakter i forsker miljø.
Det betales i dag opp til 1000 kr pr kg og det er ca 16-18 kreps pr kg

 
bottom of page