top of page
KREPSEYNGEL

Krepse ynglene klekkes innendørs i meget kontrollerte former.

Eggene klekkes i vann som ikke har hatt kontakt med annen kreps.

De klekkes tidligere på våren i motsetning til i naturen.

Klekkings tidspunkt styres med temperatur.

Det gjør at krepse yngelen får en lengre tilvekst periode det første året.

Krepsen vil da være bedre rustet til utplassering og til neste vinter.

Krepse yngel benyttes både til reetablering i vann og elver (må ha godkjennelse av myndigheter)og til utplassering i nye dammer for produksjon av konsum kreps(må ha konsesjon).

Ved utplassering i vann/elver anbefaler man litt større yngel til reetablering da de ikke vil vandre så langt ved utsetting og de vil ikke være så utsatt for andre dyr.

Vi kan tilby både krepseyngel og matkreps.
All kreps til utplassering er helsegodkjent.

 

bottom of page