top of page

LITT OM UTVIDELSE AV ANLEGGET

Kasa krepseoppdrett er under utvidelse og det lages flere krepse dammer. Noen med en generasjon og noen med flere generasjoner Det er i dag 5 dammer med kreps her

Dam nr 5 ble ferdig og fyllt med krepse yngel slutten av juni 2022

Dam nr 6 er straks ferdig

Det skal bli 9 dammer totalt her.

Fra 2023 vil anlegget være helse godkjent med besøk av veterinær 4 ganger i året.

Det vil si at kreps herfra anlegget kan selges til akvariums butikker så privat personer kan ha norsk edelkreps i akvarium

Dette i tillegg til at man leverer kreps til utsetting i elver og vann der krepse bestand er dårlig

(til utsetting må man ha myndigheters godkjennelse)

Dette  i tillegg til at man leverer krepse yngel til de som ønsker å fore opp yngel til salgbar størrelse om det skjer i lukkede dammer eller inne i temperert bygg der temp er over 18C og krepsen blir stor på litt over et år. ( Til å gjøre dette må man ha konsesjon)

Det betales i dag opp til 1000 kr kg og det er ca 16-18 kreps pr kg

Mission

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page